Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
 


FAZA KSIĘZYCA
Informacje
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze
W dniu 25 kwietnia 2010 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze naszego koła. Zarząd Koła w składzie: Prezes Stanisław Wielec, Zastępca Prezesa Tomasz Muszyński, Łowczy Stefan Wysocki, Skarbnik Ireneusz Hajduk, Sekretarz Krzysztof Marciniak uzyskał absolutorium.
Wybrano również nowy Zarząd Koła w składzie: Prezes Jacek Lambert, Zastępcą Prezesa Bogusław Gorący, Łowczy Krzysztof Marciniak, Skarbnik Grzegorz Niewęgłowski, Sekretarz Przemysław Kobacki.
Na Walnym Zgromadzeniu myśliwi uhonorowali kol. Stanisława Wielca tytułem Honorowego Prezesa Koła Łowieckiego nr 37 "Sokół"..
Na zakończenie Prezes Stanisław Wielec Przekazał nowemu prezesowi Jackowi Lambertowi Sztandar Koła.
Podjęte uchwały znajdują się w zakładce komunikaty
/
/
/

Data : 2010-05-28 10:37:27 | POWRÓT
 
Koło Łowieckie "Sokół" Nr 37 w Głownie